experyment-3

EXPERYMENT

”Experyment”, ett vetenskaps-center med syfte att på ett attraktivt sätt väcka nyfikenhet för vetenskap.

EXPERYMENT har:

  • 3500 m2utställningsyta
  • över 200 interaktiva stationer
  • ett engagerat och entusiastiskt lärar- och ledarteam
  • speciella event för familjer
  • utbildningsprogram
  • över 250 tusen besökare per år
  • obegränsad besökstid per tillfälle

Genom att titta, röra och ställa frågor kan man på ett interaktivt sätt utforska naturens mysterier.

EXPERYMENT har fem fasta utställningar:

Vattenvärlden – allt som har med vatten att göra

De osynliga krafterna” – beskriver fysikaliska fenomen

Uppdrag: människan” – om människokroppen och det mänskliga sinnet

Livets träd” – om hur olika naturkrafter fungerar

Vår hälsa – att man inte är har någon sjukdom innebär inte att man lever hälsosamt. Här visas hur man i det vardagliga livet kan ta hand om sin kropp och själ på ett bra sätt.

Vid de olika stationerna tar man hjälp av modern teknik, mobila appar och anatomiska modeller för att visa hur allt fungerar.

Intressant fakta:

Människokroppen består av 78 olika organ. Hjärtat har en storlek av en knuten näve och genom att dra ihop sig omkring hundratusen gånger, pumpar det runt omkring tiotusen liter blod per dygn. Kan du lägga ihop en kropp som ett pussel? Besök EXPERYMENT och gör ett försök!

Recent Posts